18.1.2021

Tietosuojakäytäntö lyhyesti opastusten kuuntelua varten Glopas-ääniopastussovelluksessa

Glopas-sovellusta voi käyttää anonyymisti opastusten kuunteluun. Sovellus tarvitsee luvan käyttää sijaintitietoa opastuskohteiden paikannusta varten. Anonyymin käyttäjän sijainti ei yksilöidy, sitä ei jaeta muille käyttäjille eikä tallenneta. Tiedon siirtoon käytetään salattua tietoliikenneyhteyttä.

Puhelun tilan tunnistus tarvitaan, jotta ohjelma voi keskeyttää tarinan puhelun ajaksi. Sovellus havaitsee, jos puhelimeen soitetaan.

Toimittaja voi kerätä käyttäjiltään muuta kuin henkilötiedoksi luokiteltavaa tietoa kuten kävijä- ja latausmääriä tai virheraportteja, jotka ovat tarpeellisia sovelluksen käytön seurannan ja ohjelmiston kehitystyön kannalta.

Sisällöntuottajan tietosuojakäytäntö Glopas-ääniopastussovelluksessa

Opastuskokoelman haltijalle on sopimuksen liitteessä erillinen ohje sisällön tietosuojasta ja immateriaali-oikeuksista.

Sisällöntuottajalta ohjelma kysyy rekisteröidyttäessä käyttöluvan paikannuksen lisäksi mikrofoniin (äänitys) ja lukuoikeuden yleisiin mediatiedostoihin (kuva, ääni, video).

Opastuskokoelman sisällöstä vastaa sen tuottaja. Sisältöön liittyvät huomaukset ja kysymykset pyydämme lähettämään kokoelman haltijalle (kokoelman valinta / sähköposti).

Tietosuojaseloste Glopas Communications Oy:n asiakkaille

Tämä Tietosuojaseloste (jäljempänä ”Seloste”) kertoo, kuinka Glopas Communications Oy kerää ja käsittelee henkilötietoja asiakassuhteen hoitamisen, palvelujen ja verkkosivun yhteydessä sekä toiminnassaan eri sidosryhmien kanssa. Asiakkaalla tarkoitetaan tässä selosteessa Glopas-sovellukseen sisällöntuotannon oikeuden ostanutta asiakasyritystä ja sen edustajia.

Loppukäyttäjien, Glopas-sovelluksesta opastuksia kuuntelevan käyttäjän tietoja ei rekisteröidä. Glopasta voi käyttää rekisteröitymättä anonyymisti, jolloin henkilötietoja ei jää rekisteriin.

1. Rekisterinpitäjä

Sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä on Glopas Communications Oy (jäljempänä, ”me”, ”meitä” tai ”meidän”). Glopas Communications Oy vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään tätä selostetta ja soveltuvia tietosuojalakeja noudattaen.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:

Glopas Communications Oy
Y-tunnus: 2790613-6
Osoite: Siuntionkatu 6-10, 00510 Helsinki

Tietosuojasta vastaava henkilö:
Anu-Eveliina Mattila
Sähköposti: etunimestä ensimmäinen (at)glopas.com

2. Henkilötietojen kerääminen

Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka

  • olet antanut meille, kun olet yhteydessä meihin tai asioit kanssamme
  • syntyvät vierailun yhteydessä, esim. kun kirjaudut Glopas-sovellukseen sisällöntuotannon tehtävissä
  • saadaan muista lähteistä, soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa esim. Kaupparekisteri, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä tai omat nettisivunne

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan palveluitamme asianmukaisella tavalla.

Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietoryhmiä:

Asiakasrekisteritiedot:

sukunimi, etunimet, työnantajan postitusosoite, postinumero, postitoimipaikka, työpuhelin, matkapuhelin ja työpaikan sähköpostiosoite.

Käyttötarkoitus: Glopas-ääniopastuspalveluun liittyvä viestintä ja asiakassuhteen hoitaminen. Yhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto sekä sisällöntuottajien oikeuksia koskevat kirjaukset ja laskutus.

Potentiaalisten asiakkaiden rekisteri:

Käyttötarkoitus: myynti ja markkinointi

Verkkosivumme käytön yhteydessä kerätyt tiedot

Verkkosivumme tai sovelluksen käytön yhteydessä kerätyt tiedot, esim. käyttäjätunnukset, salasanat, tunnistamiseen liittyvät tiedot, lokitiedot, evästeiden tai samankaltaisten teknologioiden avulla verkkosivulta tai sovelluksesta kerätyt tiedot (laitetunnus ja -tyyppi, käyttöjärjestelmä ja sovellusasetukset) ja muut tapauskohtaisesti määritellyt tiedot antamasi suostumuksen perusteella.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen toimintamme harjoittamista ja asiakassuhteen hoitamista varten.

Käsittelemme henkilötietoja ensisijaisesti asiakassuhteen hoitamista ja palvelumaksujen perintää varten. Henkilötietojen käsittely perustuu sinun ja meidän väliseen asiakassuhteeseen (sopimus) ja potentiaalisten asiakkaiden kohdalla tehtävän vastuualueeseen työnantajalla.

4. Sidosryhmäviestintä sekä markkinointi

Voimme olla sinuun yhteydessä kertoaksemme sinulle toiminnastamme, kehitysmahdollisuuksista ja tarjotaksemme sinulle asiakassuhteeseen liittyviä palveluita. Voimme käsitellä sinun henkilötietojasi (sähköpostiosoite) myös tutkimuksia ja mielipidekyselyitä varten. Henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuumme tarjota tietoa osana palvelua. Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille markkinointia tai muuta käyttötarkoitusta varten, pois lukien palvelimet tietojen tallennustarkoituksessa.

5. Palvelun kehittäminen, tietoturva ja sisäinen raportointi

Käsittelemme henkilötietoja myös huolehtiaksemme palveluidemme, verkkosivujemme ja sovelluksemme tietoturvasta, palvelun laadun parantamiseksi sekä kehittämiseksi. Sisäisiä selvityksiä varten kuten vianmääritys tai vahingossa poistettu äänitiedosto, on sisällöntuottajan tunniste tarkistettava virheen korjaamiseksi.

6. Lakien noudattaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esim. koskien kirjanpitoa tai toteuttaaksemme viranomaisten (esim. veroviranomainen) lakiin perustuvat tietopyynnöt.

7. Henkilötietojen siirrot ja luovutukset

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille seuraavia poikkeuksia lukuun ottamatta:

  • tietojen asianmukaiset tallennuspalvelimet (tietojen käsittely)
  • toimivaltaisen viranomaisen esittämän tietopyynnön toteuttaminen taikka tietojen luovuttaminen oikeudenkäyntimenettelyä varten;
  • kun arvioimme, että luovuttaminen on välttämätöntä oikeuksiemme toteuttamiseksi, sinun tai muiden turvallisuuden suojelemiseksi, väärinkäytösten tutkimiseksi tai viranomaisen pyyntöön vastaamiseksi;
  • sinun suostumuksellasi osapuolille, joita suostumus koskee, esimerkiksi Glopas-sovelluksen loppukäyttäjälle sisältöä koskevaa yhteydenottoa varten.

Henkilötietojen siirrot EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterimme ja sovelluksen sisällöntuottajarekisteri on tallennettu pilvipalveluihin, jotka ovat sitoutuneet Euroopan Unionin GDPR:n mukaiseen tietosuojaturvaan.

8. Evästeet

Saatamme käyttää evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivulla www.glopas.com/fi.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita on sijoitettu laitteesi selaimeen hyödyllisen tiedon keräämistä ja muistamista varten, verkkosivumme toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi.

Käytämme verkkosivujemme kävijätilastointiin Google Analytics -järjestelmää. Se käyttää evästeitä auttaakseen verkkopalvelua analysoimaan, kuinka käyttäjät käyttävät verkkopalvelua. Evästeen tiedot lähetetään Googlen palvelimille voivat sijoittua EU-alueen ulkopuolelle. Google käyttää näitä tietoja sen arvioimiseen, kuinka käytät verkkosivustoa, verkkosivuston aktiivisuuden raportointiin sekä muiden verkkosivuston aktiivisuuteen ja internetin käyttöön liittyvien palveluiden tarjoamiseen. Google voi myös välittää näitä tietoja kolmansille osapuolille, mikäli laki tätä vaatii tai kolmansille osapuolille, jotka käsittelevät tietoja Googlen puolesta. Google ei yhdistä IP-osoitettasi mihinkään muihin Googlen hallinnoimiin tietoihin. Käyttämällä verkkosivustoa hyväksyt, että Google käsittelee sinua koskevia tietoja edellä kuvatulla tavalla ja edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

9. Henkilötietojen säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa, esimerkiksi kirjanpitolakia noudattaen.

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

10. Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.

Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön meille tietosuojasta vastaavalle henkilölle, osoite kohdassa 1. Rekisterinpitäjä.

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus kääntyä asiassa tietosuojavaltuutetun puoleen. Löydät tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tietosuojavaltuutetun verkkosivuilta: http://www.tietosuoja.fi/fi/index.html.

11. Tietoturva

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Esimerkkinä mainittakoon, että henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi. Tehtäviensä puitteissa sovelluksen ohjelmiston haltijalla on pääsy sisällöntuottajien sähköpostirekisteriin.

Tarkoituksenmukaisetkaan toimenpiteet eivät voi estää kaikkia mahdollisia tietoturvaloukkauksia. Teemme kaikkemme, että tietosi pysyvät turvassa. Henkilötietojen tietoturvaloukkaustilanteissa ilmoitamme sinulle asiasta soveltuvien lakien mukaisesti.

12. Selosteen muuttaminen

Meillä on oikeus muuttaa tätä Selostetta. Ilmoitamme muutoksista sähköpostitse.

13. Ota yhteyttä

Voit kysyä tästä Selosteesta tai tarkempia tietoja henkilötietojesi käsittelystä ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse tietosuojasta vastaavalle henkilölle, osoite kohdassa 1. Rekisterinpitäjä.

Pyydämme ilmoittamaan, mikäli havaitset puutteita tietoturvassa tai käyttöoikeuksien väärinkäyttöä.